svobodavyznani.cz

Náboženství a právo. Církve v demokratickém právním státě.

18. ročník konference Církev a stát: 6. 9. 2012 na PrF MU v Brně

Přidal Petr Jäger 4. 7. 2012

Ve čtvrtek 6. 9. 2012 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně uskuteční další ročník konference Církev a stát, tentokrát s podtitulem: Církve, stát a vzdělání. Konference se zaměří na ústavní a konfesněprávní otázky spojené se vzděláváním a školstvím.

Přidáno do: Aktuality | Bez komentářů »

17. ročník konference Církev a stát: 6. 9. 2011 na PrF MU v Brně

Přidal Petr Jäger 16. 6. 2011

Církev a stát 2011

Přijměte prosím v příloze pozvánku na 17. ročník konference Církev a stát, tentokrát na téma Právní aspekty financování církví. Uskuteční se v úterý 6. 9. 2011 na Právnické fakultě MU v Brně.  Podrobnosti v příloze.

Přidáno do: Aktuality | Bez komentářů »

16. ročník konference “Církev a stát” na PrF MU v Brně v úterý 7. 9. 2010

Přidal Petr Jäger 31. 8. 2010

Přijměte pozvání na 16. ročník konference Církev a stát (16. ročník), tentokrát na téma “Manželství, děti a rodinný život v nábožensky pluralitním státě,” která se uskuteční dne 7. 9. 2010 od 10 hodin na Právnické fakultě MU v Brně ve spolupráci se Společností pro církevní právo. Registrace účastníků probíhá na emailové adrese konference@konfesnipravo.cz, a to do 3. 9. 2010. Podrobnosti nalezente v příloze:

Přidáno do: Aktuality | Bez komentářů »

Fotografie z konference Církev a stát 8. 9. 09

Přidal Petr Jäger 12. 9. 2009

Přečíst celý příspěvek »

Přidáno do: Aktuality | Bez komentářů »

15. ročník konference “Církev a stát” na PrF MU v Brně v úterý 8. 9. 2009

Přidal Petr Jäger 5. 9. 2009

V úterý 8. září 2009 se od 10 hodin uskuteční 15. ročník konference “Církev a stát” s podtitulem “Šedesát let církevních zákonů” v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno, místnost č. 109.

Pozvánka
Předběžný program
Mapa

Přidáno do: Aktuality | Bez komentářů »

14. ročník konference “Církev a stát” na PrF MU v Brně

Přidal Petr Jäger 12. 9. 2008

Ve čtvrtek 18. září 2008 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně uskuteční další ročník konference "Církev a stát". Konferenci pořádá Společnost pro církevní právo a Katedra ústavního práva a politologie. Kontakt na organizátory zde.

Přidáno do: Aktuality | Bez komentářů »

Církevní majetek a prvorepubliková pozemková reforma

Přidal Václav Valeš 25. 6. 2008

K otázce církevních restitucí již toho v uplynulých téměř 19 letech od obnovení demokratického systému po listopadu bylo řečeno poměrně hodně, aniž by však na parlamentní půdě došlo k jakýmkoli zásadnímu posunům k řešení tohoto problému, přičemž dva dílčí výčtové restituční zákony z let 1990-1991, tj. zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a Arcibiskupství olomouckého, novelizovaný zákonem č. 338/1991 Sb. nelze považovat za příliš systémové. Kauza „církevní majetek“, o jejíž historických kořenech není pochyb, má po roce 1989 tolik dějství a tak dramatický průběh, že by i režiséři nejzdařilejších nekonečných jihoamerických telenovel zbledli závistí. Navíc projednávání návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, předložený současnou vládou, svědčí o tom, že tento proces rozhodně není u konce a zřejmě jen tak nebude. Nyní tedy k samotnému tématu, svou povahou spíše historicko-právního. Přečíst celý příspěvek »

Přidáno do: Legislativa | Bez komentářů »

Hospodářské zabezpečení církví v Německu a Rakousku

Přidal Petr Jäger 28. 4. 2008

V evropských zemích existuje řada nejrůznějších modelů vztahu státu a církve. Značnou variabilitu národních právních úprav postavení církví ve státě lze přisoudit rozdílným historickým zkušenostem a různým funkcím, které církve ve veřejném životě státu plní. Pro zjednodušení uveďme 3 základní modely: a) státní církev, kdy stát zajišťuje určité církvi výsadní postavení a zároveň si ponechává část vlivu na její chod, b) absolutní odluka církve od státu, kdy stát žádnou aktivitu církví přímo nepodporuje a c) model kooperace, kdy stát odpovídajícím způsobem podporuje činnost církví s ohledem na přínos pro celou společnost na bázi spolupráce. Přečíst celý příspěvek »

Přidáno do: Legislativa | Bez komentářů »

Ideologická neutralita státu a postavení církví v České republice

Přidal Kateřina Šimáčková 25. 4. 2008

Úvaha vychází z komentáře jedné z vět nálezu Ústavního soudu ČR ve věci církevního zákona: „Česká republika je založena na principu laického státu.“ Autorka upozorňuje na to, že ateismus není absencí ideologií, ale je jedním z ideologických pohledů na svět, který je pravděpodobně v České republice většinový. Základní legitimizační strategií moderní společnosti je reflexe plurality politického společenství, která nemá stanovit vítěze a poražené v rámci politické diskuse, nýbrž naopak posilovat a vést k rozpoznávání mnohosti hlasů. Opomenutí křesťanských tradic v evropském myšlení je popřením pluralitní otevřené debaty. Prvním impulsem, abych začala přemýšlet o problému ideologické neutrality českého státu, byla věta jednoho z nálezů Ústavního soudu ČR :„Česká republika je založena na principu laického státu.“, dále mne k této problematice přivádí i snahy definovat, co je to vlastně vyvážené či objektivní zpravodajství v médiích. Poslední dobou mám také velkou obavu o svobodu slova cenzurovanou politickou korektností a vkusem většiny. Přečíst celý příspěvek »

Přidáno do: Judikatura | Bez komentářů »