svobodavyznani.cz

Náboženství a právo. Církve v demokratickém právním státě.

14. ročník konference “Církev a stát” na PrF MU v Brně

Přidal Petr Jäger 12. 9. 2008.

Ve čtvrtek 18. září 2008 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně uskuteční další ročník konference "Církev a stát". Konferenci pořádá Společnost pro církevní právo a Katedra ústavního práva a politologie. Kontakt na organizátory zde.

Přidáno do: Aktuality | Bez komentářů »

Hospodářské zabezpečení církví v Německu a Rakousku

Přidal Petr Jäger 28. 4. 2008.

V evropských zemích existuje řada nejrůznějších modelů vztahu státu a církve. Značnou variabilitu národních právních úprav postavení církví ve státě lze přisoudit rozdílným historickým zkušenostem a různým funkcím, které církve ve veřejném životě státu plní. Pro zjednodušení uveďme 3 základní modely: a) státní církev, kdy stát zajišťuje určité církvi výsadní postavení a zároveň si ponechává část vlivu na její chod, b) absolutní odluka církve od státu, kdy stát žádnou aktivitu církví přímo nepodporuje a c) model kooperace, kdy stát odpovídajícím způsobem podporuje činnost církví s ohledem na přínos pro celou společnost na bázi spolupráce. Přečíst celý příspěvek »

Přidáno do: Legislativa | Bez komentářů »