svobodavyznani.cz

Náboženství a právo. Církve v demokratickém právním státě.

Archiv: Duben, 2008

Hospodářské zabezpečení církví v Německu a Rakousku

Přidal Petr Jäger 28. 4. 2008.

V evropských zemích existuje řada nejrůznějších modelů vztahu státu a církve. Značnou variabilitu národních právních úprav postavení církví ve státě lze přisoudit rozdílným historickým zkušenostem a různým funkcím, které církve ve veřejném životě státu plní. Pro zjednodušení uveďme 3 základní modely: a) státní církev, kdy stát zajišťuje určité církvi výsadní postavení a zároveň si ponechává část vlivu na její chod, b) absolutní odluka církve od státu, kdy stát žádnou aktivitu církví přímo nepodporuje a c) model kooperace, kdy stát odpovídajícím způsobem podporuje činnost církví s ohledem na přínos pro celou společnost na bázi spolupráce. Přečíst celý příspěvek »

Přidáno do: Legislativa | Bez komentářů »

Ideologická neutralita státu a postavení církví v České republice

Přidal Kateřina Šimáčková 25. 4. 2008.

Úvaha vychází z komentáře jedné z vět nálezu Ústavního soudu ČR ve věci církevního zákona: „Česká republika je založena na principu laického státu.“ Autorka upozorňuje na to, že ateismus není absencí ideologií, ale je jedním z ideologických pohledů na svět, který je pravděpodobně v České republice většinový. Základní legitimizační strategií moderní společnosti je reflexe plurality politického společenství, která nemá stanovit vítěze a poražené v rámci politické diskuse, nýbrž naopak posilovat a vést k rozpoznávání mnohosti hlasů. Opomenutí křesťanských tradic v evropském myšlení je popřením pluralitní otevřené debaty. Prvním impulsem, abych začala přemýšlet o problému ideologické neutrality českého státu, byla věta jednoho z nálezů Ústavního soudu ČR :„Česká republika je založena na principu laického státu.“, dále mne k této problematice přivádí i snahy definovat, co je to vlastně vyvážené či objektivní zpravodajství v médiích. Poslední dobou mám také velkou obavu o svobodu slova cenzurovanou politickou korektností a vkusem většiny. Přečíst celý příspěvek »

Přidáno do: Judikatura | Bez komentářů »