svobodavyznani.cz

Náboženství a právo. Církve v demokratickém právním státě.

Archiv kategorie 'Legislativa'


Církevní majetek a prvorepubliková pozemková reforma

Přidal Václav Valeš 25. 6. 2008.

K otázce církevních restitucí již toho v uplynulých téměř 19 letech od obnovení demokratického systému po listopadu bylo řečeno poměrně hodně, aniž by však na parlamentní půdě došlo k jakýmkoli zásadnímu posunům k řešení tohoto problému, přičemž dva dílčí výčtové restituční zákony z let 1990-1991, tj. zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a Arcibiskupství olomouckého, novelizovaný zákonem č. 338/1991 Sb. nelze považovat za příliš systémové. Kauza „církevní majetek“, o jejíž historických kořenech není pochyb, má po roce 1989 tolik dějství a tak dramatický průběh, že by i režiséři nejzdařilejších nekonečných jihoamerických telenovel zbledli závistí. Navíc projednávání návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, předložený současnou vládou, svědčí o tom, že tento proces rozhodně není u konce a zřejmě jen tak nebude. Nyní tedy k samotnému tématu, svou povahou spíše historicko-právního. Přečíst celý příspěvek »

Přidáno do: Legislativa | Bez komentářů »

Hospodářské zabezpečení církví v Německu a Rakousku

Přidal Petr Jäger 28. 4. 2008.

V evropských zemích existuje řada nejrůznějších modelů vztahu státu a církve. Značnou variabilitu národních právních úprav postavení církví ve státě lze přisoudit rozdílným historickým zkušenostem a různým funkcím, které církve ve veřejném životě státu plní. Pro zjednodušení uveďme 3 základní modely: a) státní církev, kdy stát zajišťuje určité církvi výsadní postavení a zároveň si ponechává část vlivu na její chod, b) absolutní odluka církve od státu, kdy stát žádnou aktivitu církví přímo nepodporuje a c) model kooperace, kdy stát odpovídajícím způsobem podporuje činnost církví s ohledem na přínos pro celou společnost na bázi spolupráce. Přečíst celý příspěvek »

Přidáno do: Legislativa | Bez komentářů »